Innymi słowy

Jedną z głównych pułapek towarzyszących komunikacji jest iluzja, że dialog w ogóle się odbył.

Badanie procesów zachodzących we współczesnym świecie wymaga skomplikowanych narzędzi i specjalizacji w danej dziedzinie wiedzy. Eksperci Instytutu Badań Strukturalnych mają różnorakie zaplecze. To ekonomiści, socjologowie, matematycy i politolodzy. Próbujemy znaleźć odpowiedzi na palące pytania i objaśnić zachodzące współcześnie zmiany społeczne i ekonomiczne w nadziei, że wyniki naszych badań będą miały zastosowanie w tworzeniu efektywnych
i przyjaznych polityk publicznych.

Jednym z celów Fundacji IBS jest podnoszenie jakości debaty publicznej i prowadzenie dialogu na temat polityk publicznych, opartego na rzetelnej diagnozie i ewaluacji. Staramy się dotrzeć z wynikami naszych badań do jak najszerszej grupy odbiorców, wszystkich aktywnych aktorów sceny społeczno-ekonomiczno-politycznej – do naukowców, decydentów, działaczy, przedstawicieli mediów. W tym celu powołaliśmy do życia także blog IBS, czyli platformę, na której zamieszczamy publicystyczne artykuły poparte naszymi badaniami.

Wszystkie zamieszczone tu teksty napisane zostały przez naszych ekspertów. Niektóre doczekały się publikacji w prasie
i na portalach internetowych. Chcemy, by wyniki naszych badań były czytelne dla każdej zainteresowanej nimi osoby.
Aby komunikacja nie była iluzją, a stała się faktem.

Artykuły

Jak i komu obniżać czas pracy?
W przestrzeni publicznej często pojawiają się głosy, że Polacy pracują za dużo i coś trzeba z tym zrobić. Rzeczywiście pracujemy więcej niż nasi zachodni sąsiedzi. Z jednej strony jesteśmy na dorobku, z drugiej zaczynamy być tym zmęczeni. Jakie interwencje państwa mogą być pomocne?
Złe przyczyny dobrego: O bezrobociu w 2023 roku.
Niski poziom bezrobocia w ostatnich latach w debacie publicznej miał być dowodem słusznej polityki gospodarczej rządu prawicy. Tym bardziej, że bezrobocie znacząco nie wzrosło, nawet mimo ustępującego już spowolnienia gospodarczego. Jak to możliwe?
Praca z domu okiem menedżera
Praca z domu ma tyle zalet, że przeciętny pracownik jest w stanie zrezygnować z 6% wynagrodzenia na rzecz takiej możliwości. Managerowie z drugiej strony skłaniają się ku redukcji wynagrodzenia osób pracujących z domu aż o 14%. O co im chodzi?
Transformacja energetyczna nie tylko dla obrotnych
W expose premier Tusk odniósł się do nieudanej próby liberalizacji przepisów o wiatrakach. Prezentując nowych ministrów starał się odpierać oskarżenia o wywłaszczenia, lobbing i płatną protekcję. Podkreślał wagę sprawiedliwej transformacji i dialogu społecznego jako priorytetów nowego rządu. Jak sprawić, żeby te deklaracje nie stały się słowami rzucanymi na wiatr?
Nazwy spółdzielni mieszkaniowych: nośnik informacji o historii miast, przemysłu i miejsc pracy
W Polsce mamy niespełna 3,5 tysiąca aktywnych spółdzielni mieszkaniowych. Dane z rejestrów państwowych pozwalają porównać ich przychody, lokalizację, wiek i wydatki na energię. Interesujące dane kryją również nazwy spółdzielni. Przegląd nazw pozwolił wskazać zawody ich pierwszych mieszkańców, a także prześledzić historię ekonomiczną miast.
„Rzut monetą”, czyli dlaczego studia na biotechnologii czy informatce nie biją rekordów popularności.
W 2022 roku, około 40% osób w wieku 25-34 w Polsce mogło pochwalić się dyplomem uczelni wyższej. Wydaje się, że decyzja o wyborze kierunku studiów powinna być podyktowana pasją, a przynajmniej poparta analizą oczekiwanych zarobków i stabilności zatrudnienia. Tymczasem okazuje się, że młodzi „rzucają monetą”!
Newsletter
Skip to content