Kim jesteśmy ?


Instytut Badań Strukturalnych (IBS) jest fundacją naukową typu non-profit z siedzibą w Warszawie. Od momentu powstania w 2006 roku, IBS angażuje się w prowadzenie istotnych dla polityki badań w dziedzinie ekonomii i innych nauk społecznych. Nasze główne obszary zainteresowań to ekonomia pracy, demografia i transformacja energetyczna. Prowadzimy badania akademickie i stosowane oraz zwracamy szczególną uwagę na znaczenie społeczne i implikacje polityczne naszej pracy.

Szczególnie interesują nas kwestie istotne dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz ogólnie dla gospodarek wschodzących i przechodzących transformację. Upowszechniamy nasze badania na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Należymy do międzynarodowej sieci Network for Jobs and Development i jesteśmy zaangażowani w globalne, europejskie i krajowe projekty we współpracy z głównymi instytucjami. Badacze IBS związani są także z wiodącymi polskimi ośrodkami akademickimi: Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Handlową.

Aktualności
IBS Jakub Sokołowski
IBS na Konferencji Central Eastern European Sustainable Energy Network „Responses to the energy and climate crisis”
Tematem konferencji Central Eastern European Sustainable Energy Network w Budapeszcie był kryzys energetyczny i klimatyczny oraz sposoby, w jaki miasta i regiony mogą temu kryzysowi przeciwdziałać.
Konferencja Work2023 w Turku – Digital Capitalism: Peril and Possibilities
Podczas konferencji WORK2023 w Turku Zuzanna Kowalik z Instytutu Badań Strukturalnych zaprezentowała badanie dotyczące różnic w jakości pracy między migrantami a rodzimymi pracownikami platformowymi w Polsce.
Psychopolityczne interpretacje postaw wobec zmian klimatu. Szkoła letnia w Lublanie.
Spotkanie młodych badaczy w Lublanie (21-25.08.2023) dotyczyło zagadnień ekologii politycznej. Aleksandra Prusak zaprezentowała na nim swój artykuł.
CARE – Start projektu
W tym roku granty ICA Fund z ponad 30 aplikacji otrzymało sześć miast: Bogota, Dar es Salaam, Los Angeles, Quezon City, Vancouver i właśnie stolica Polski jako jedyne miasto europejskie.
Konferencja IAB
IBS o zatrudnieniu OzN na konferencji IAB
19-20 lipca 2023 r. Agata Rozszczypała wzięła udział w „Social policy and the labour market in turbulent times: (no) need for change?” – warsztacie organizowanym przez Institute for Employment Research (IAB) w Norymberdze.
O transformacji energetycznej w mieszkalnictwie na konferencji ENHR 2023
W dniach 28-30 czerwca 2023 r. Jan Frankowski wziął udział w konferencji European Network of Housing Research (ENHR). Jest to największe cykliczne wydarzenie naukowe, skupione wokół badań mieszkalnictwa w Europie.
Publikacje
2023-07-24 Czy można ulepszyć system wynagrodzeń w administracji publicznej w Polsce?
autorzy:    /   / 
System wynagrodzeń w administracji publicznej wymaga poprawy w kilku obszarach. Osoby młode i z wyższym wykształceniem otrzymują w administracji publicznej niższe płace niż w sektorze przedsiębiorstw. W zamian, administracja dobrze wynagradza staż pracy, zachęcając do długiej kariery. Taki model zmniejsza problemy związane z rotacją pracowników, jednak ogranicza możliwości strukturalnych zmian w zatrudnieniu. Obecny system wynagrodzeń ...
2023-06-28 Uczestnictwo w globalnym łańcuchu dostaw (GVC) a zadania zawodowe i nierówność płac
autorzy:    /   /   / 
Badamy zależności między udziałem w globalnym łańcuchu dostaw (GVC) a rutynowością pracy (RTI) i krajową nierównością płac. Wykorzystujemy dane ankietowe z 38 krajów na każdym poziomie rozwoju gospodarczego, aby policzyć rutynowość pracy na poziomie indywidualnego pracownika i skonfrontować ją z sektorowymi miarami udziału w GVC- wskaźnikami forward i backward. Bardziej intensywna integracja w łańcuchy dostaw sprzyja większej ...
2023-06-15 Wpływ programu refundacji wynagrodzeń  osób młodych na ich zatrudnienie w okresie ożywienia gospodarczego
autorzy:    /   /   / 
Prezentowane badanie dotyczy wpływu na zatrudnienie dużego programu refundacji wynagrodzeń dla młodych osób bezrobotnych. Program ten  został wprowadzony w 2016 r. w okresie ożywienia gospodarczego w Polsce. Skupiamy się na pytaniu, czy efekty programu różniły się między mężczyznami a kobietami. Badanie wykorzystuje duży zbiór danych administracyjnych dotyczących populacji osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Oszacowujemy ...
2023-05-24 Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Polsce
autorzy:    /   /   / 
Celem raportu jest wskazanie potencjalnych skutków polityki klimatycznej, a także mechanizmów ograniczania nierówności spowodowanych wzrostem cen energii. W raporcie prezentujemy efekty wprowadzenia opodatkowania emisji dla gospodarki i gospodarstw domowych na podstawie modelu makroekonomicznego i mikrosymulacji. Ćwiczenie to pozwala przybliżyć konsekwencje planowanej polityki klimatycznej w perspektywie najbliższej dekady. Wskazujemy, że wprowadzenie podatku węglowego obniżyłoby ...
2023-04-27 Jak zapobiec Żółtym Kamizelkom? Ocena preferencji dotyczących podatku węglowego za pomocą eksperymentu ekonomicznego.
autorzy:    /   /   / 
Rosnące ambicje w zakresie polityki klimatycznej powodują napięcia w podzielonych społecznie krajach o niskim zaufaniu. Pokazał to przykład Ruchu Żółtych Kamizelek, który skutecznie sprzeciwił się podatkowi węglowemu we Francji. Badamy preferencje dotyczące osiągania celów bezpieczeństwa energetycznego i łagodzenia zmian klimatycznych w kontekście kryzysu energetycznego spowodowanego rosyjską inwazją na Ukrainę. Przeprowadziliśmy eksperyment wyboru dyskretnego na reprezentatywnej ...
2023-04-27 Czy Polska będzie drugą Francją? Jak uniknąć konfliktów społecznych związanych z polityką klimatyczną.
autorzy:    /   / 
Polityka klimatyczna pozwala zapobiegać konsekwencjom katastrofalnych zjawisk takich, jak susze, powodzie i upały. Jest też sposobem na to, aby zmniejszyć uzależnienie Polski od importu węgla, gazu i ropy i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Jest to szczególnie istotne w obliczu kryzysu wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę. Jednym z efektywnych mechanizmów przeciwdziałania zagrożeniom klimatycznym są podatki środowiskowe. Są one ...
Newsletter
Skip to content