Instytut Badań Strukturalnych stoi za Ukrainą

10 marca 2022
Instytut Badań Strukturalnych jednoznacznie i zdecydowanie potępia i przeciwstawia się zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.

Działania Federacji Rosyjskiej stoją w jawnej sprzeczności ze wszystkimi wartościami wyznawanymi i realizowanymi w ramach pracy naukowej IBS, a zwłaszcza z uniwersalnymi wartościami takimi jak wolność, równość, tolerancja i prawa człowieka.

Europa Środkowo-Wschodnia to region szczególnie naznaczony okropieństwem wojny. Wciąż niemała część ludności Polski i całego regionu ma w pamięci tragiczne wydarzenia minionego stulecia.
Tym bardziej dziś wszyscy razem i każdy z nas indywidualnie wspieramy Ukrainę i osoby dotknięte rosyjską inwazją, starając się udzielić im wszelkiej możliwej pomocy humanitarnej.

Skutki tej wojny będą miały trudny dziś do przewidzenia zasięg polityczny, ekonomiczny, społeczny, humanitarny w Europie i na całym świecie. W Polsce, po pierwszym zrywie pomocowym musi nadejść czas szeroko zakrojonych rozwiązań systemowych, abyśmy mogli sprostać wyzwaniom, jakie piętrzy przed nami wszystkimi rosyjska inwazja na Ukrainę.

Będziemy starali się, aby wiedza i doświadczenie IBS przyczyniły się do identyfikacji wyzwań i rozwiązań mających na celu ograniczenie kryzysu ekonomicznego, społecznego i humanitarnego.

Iga Magda, Piotr Lewandowski i Zespół IBS

Newsletter
Skip to content