Celem projektu było usystematyzowanie dostępnych danych na temat grup społecznych i podmiotów wrażliwych na ceny energii i paliw, w kontekście przygotowanego Społecznego Funduszu Klimatycznego.

W projekcie opracowaliśmy charakterystyki gospodarstw domowych narażonych na:

(1) ubóstwo energetyczne,

(2) wykluczenie transportowe,

(3) mikrofirm eksponowanych na wzrost cen energii.

Zaproponowaliśmy także rekomendacje społecznie sprawiedliwych działań, wspierających transformację energetyczną.

 

 * * *

Projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska
(nr umowy: DFE-VI-12/2022)

osoby z IBS