Efekt dochodowy a decyzje gospodarstw domowych o podaży pracy – podejście quasi-eksperymentalne

Czas realizacji: 11.2019-11.2022

Celem projektu jest uzyskanie nowych empirycznych wyników dotyczących roli efektu dochodowego w podejmowaniu decyzji o podaży pracy przez gospodarstwa domowe. Wprowadzenie świadczenia na dziecko w Polsce (program Rodzina 500+) umożliwia identyfikację efektu dochodowego ze względu na unikalną konstrukcję programu: bezwarunkowy zasiłek na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie oraz uzależniony od poziomu dochodu zasiłek na pierwsze dziecko w rodzinie. Wyniki badań będą istotne nie tylko w kontekście planowania efektywnej polityki rodzinnej, ale również w dyskusji nad wprowadzeniem powszechnych transferów socjalnych takich jak bezwarunkowy dochód podstawowy.

Realizując projekt odpowiemy na trzy główne pytania badawcze:

  • Jak wprowadzenie bezwarunkowego zasiłku wpływa na podaż pracy matek i ojców? Poza oszacowaniem efektu ogólnego, będziemy analizować również heterogeniczność efektu ze względu na poziom dochodu, wiek czy wykształcenie. Zbadamy również wpływ wprowadzenia świadczenia na konsumpcję gospodarstwa domowego.
  • Jak podaż pracy rodziców reaguje na utratę prawa do świadczenia po osiągnięciu przez dziecko 18 lat? Czy gospodarstwa domowe dostosowują swoją podaż pracy do utraty części dochodu?
  • W jaki sposób zlikwidowanie progu dochodowego w przypadku zasiłku na pierwsze dziecko wpływa na podaż pracy rodziców? W 2019 r. zniesiono próg dochodowy w przypadku świadczenia na pierwsze dziecko. Czy gospodarstwa domowe, które pobierały świadczenie na pierwsze dziecko, dostosowały swoją podaż pracy?

***

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM 16
(nr umowy UMO-2018/31/N/HS4/00887).

kierownik projektu:
Jan Gromadzki
Kontakt:

jan.gromadzki@ibs.org.pl

Osoby z IBS
Newsletter
Skip to content