Efekt dochodowy a decyzje gospodarstw domowych o podaży pracy – podejście quasi-eksperymentalne

Czas realizacji: 11.2019-11.2022

Celem projektu jest uzyskanie nowych empirycznych wyników dotyczących roli efektu dochodowego w podejmowaniu decyzji o podaży pracy przez gospodarstwa domowe. Wprowadzenie świadczenia na dziecko w Polsce (program Rodzina 500+) umożliwia identyfikację efektu dochodowego ze względu na unikalną konstrukcję programu: bezwarunkowy zasiłek na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie oraz uzależniony od poziomu dochodu zasiłek na pierwsze dziecko w rodzinie. Wyniki badań będą istotne nie tylko w kontekście planowania efektywnej polityki rodzinnej, ale również w dyskusji nad wprowadzeniem powszechnych transferów socjalnych takich jak bezwarunkowy dochód podstawowy.

Realizując projekt odpowiemy na trzy główne pytania badawcze:

  • Jak wprowadzenie bezwarunkowego zasiłku wpływa na podaż pracy matek i ojców? Poza oszacowaniem efektu ogólnego, będziemy analizować również heterogeniczność efektu ze względu na poziom dochodu, wiek czy wykształcenie. Zbadamy również wpływ wprowadzenia świadczenia na konsumpcję gospodarstwa domowego.
  • Jak podaż pracy rodziców reaguje na utratę prawa do świadczenia po osiągnięciu przez dziecko 18 lat? Czy gospodarstwa domowe dostosowują swoją podaż pracy do utraty części dochodu?
  • W jaki sposób zlikwidowanie progu dochodowego w przypadku zasiłku na pierwsze dziecko wpływa na podaż pracy rodziców? W 2019 r. zniesiono próg dochodowy w przypadku świadczenia na pierwsze dziecko. Czy gospodarstwa domowe, które pobierały świadczenie na pierwsze dziecko, dostosowały swoją podaż pracy?

***

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM 16
(nr umowy UMO-2018/31/N/HS4/00887).

kierownik projektu:
Jan Gromadzki
Kontakt:

jan.gromadzki@ibs.org.pl

Publicystyka
Co zmienił program 500+? – video
W debacie publicznej funkcjonuje wiele nieporozumień i wątpliwości co do programu Rodzina 500+. Polityka społeczna to jeden z głównych obszarów zainteresowań IBS. Dlatego zebraliśmy dostępną wiedzę na ten temat i chcemy się nią podzielić.
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content