Co zmienił program 500+? – video

19 lutego 2024
W debacie publicznej funkcjonuje wiele nieporozumień i wątpliwości co do programu Rodzina 500+. Polityka społeczna to jeden z głównych obszarów zainteresowań IBS. Dlatego zebraliśmy dostępną wiedzę na ten temat i chcemy się nią podzielić.

Program Rodzina 500+ od momentu wprowadzenia wzbudzał liczne emocje. Wpływały na to okoliczności wprowadzania, zmian i waloryzacji programu. Wpływały na to różne wizje rozwoju państwa, prowadzenia polityki społecznej i skutków jakie niesie ze sobą program w takim wymiarze.

Przez lata 500+ wrosło w krajobraz polskiej polityki społecznej zmieniając tak realia życia osób najuboższych, jak i wskaźniki ekonomiczne. Niemniej nadal jest przedmiotem wielu nieporozumień i niedomówień.

Polityka społeczna to jeden z głównych obszarów zainteresowań IBS.
Dlatego zebraliśmy dostępną wiedzę na ten temat i chcemy się nią podzielić w przystępny sposób w ramach działalności statutowej Fundacji i upowszechniania wiedzy na temat ważnych społeczno-ekonomicznie tematów.

Zapraszamy!!!


Materiał powstał ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs Preludium UMO-2018/31/N/HS4/00887

autorzy IBS:
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
autorzy:
Newsletter
Skip to content