Wspólny projekt ZUS oraz IBS „Młodzi o systemie emerytalnym” to cykl debat poświęconych tematowi systemu emerytalnego, których uczestnikami będą młodzi ludzie – przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich. Debaty będą odbywały się na uczelniach wyższych w całej Polsce.

Dla młodych ludzi debaty mają być okazją do poszerzenia wiedzy o systemie emerytalnym i przedstawienia swojego punktu widzenia na ten temat. Dla publiczności (w tym przedstawicieli administracji publicznej) – do poznania poglądów młodych w tym obszarze, ale także zidentyfikowania jakie są luki w wiedzy oraz przyczyny braku zaufania młodych do systemu emerytalnego, co może pomóc właściwie adresować polityki publiczne (np. w kwestii edukacji ekonomicznej).

 

Najnowsze informacje dotyczące projektu dostępne są na Facebooku: facebook.com/MOSEibs/

mode_ibs

***

Projekt współrealizowany jest z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

logoZUSnoweRozwiniecie

koordynator: Jakub Sawulski

analityk: Nikodem Szewczyk

kontakt : jakub.sawulski@ibs.org.pl