Wybór technologii a dynamika nierówności zarobkowych

28 listopada 2015
abstrakt:

Artykuł analizuje dynamikę premii zarobkowej za ukończenie studiów (ang. college wage premium) w różnych krajach OECD. Analiza wskazuje, że kraje, które zaobserwowały wyższy wzrost premii, zaobserwowały również większy wzrost liczby absolwentów dekadę wcześniej. Wyniki regresji wskazują, że taki schemat nie może być wytłumaczony teorią Kierunkowych Zmian Technologicznych, globalizacją, ani marginalizacją związków zawodowych. Zaobserwowane korelacje mogą być jednak wytłumaczone wyborami technologii przez firmy: wzrost liczby absolwentów motywuje firmy, aby wybierać metody produkcji, które są lepiej dopasowane do umiejętności wykształconej kadry. W artykule przedstawiam model teoretyczny, który formalizuje ten argument. Model ten jest następnie skalibrowany z pomocą regresji na dynamicznych panelach. Zmiany wyborów firm mogą wytłumaczyć 1/3 wzrostu w nierównościach zarobkowych pomiędzy wykształconymi i niewykształconymi pracownikami.

słowa kluczowe: zmiany technologiczne: wybory i konsekwencje; umiejętności, produktywność pracowników
kody JEL: 
rok wydania: 2015
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 15/2015
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content