Wiek, struktura zadań i umiejętności na europejskich rynkach pracy. Opracowanie na potrzeby raportu Banku Światowego „Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine”

19 marca 2018
abstrakt:

Stopień odchodzenia od prac manualnych na korzyść prac kognitywnych, a także od prac rutynowych na korzyść prac nierutynowych, różni się w zależności od pokolenia. Zbadaliśmy wzorce wiekowe i kohortowe w strukturze zadań i umiejętności w krajach europejskich. Zmiany w strukturze zadań następowały znacznie szybciej wśród pracowników urodzonych w latach 70. i 80. niż wśród tych urodzonych przed rokiem 1970. Najbardziej rutynowe zawody ‘zestarzały’ się szybciej, a najmniej rutynowe wolniej niż przeciętnie. Różnice w wewnątrz-kohortowym wzroście intensywności zadań nierutynowych kognitywnych oraz w spadku intensywności zadań manualnych można przypisać różnicom w wykształceniu siły roboczej – wzrost wykształcenia wyższego miał miejsce głównie w młodszych kohortach. Po 2010, starsi pracownicy w całej Europie rzadziej posiadali wysoki poziom umiejętności, a częściej niski. Efekty te były widoczne u pracowników już od 45 roku życia, i najsilniejsze w przypadku umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

słowa kluczowe: struktura zadań w zawodach, rutynizacja, starzenie się ludności, struktura zawodowa, O*NET, PIAAC
kody JEL: 
rok wydania: 2017
język: angielski
Kategoria publikacji: 
numer publikacji: 04/2017
Dodatkowe informacje:

Opracowanie zostało przygotowane na potrzeby raportu Banku Światowego z 2018 roku, zatytułowanego „Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine”. Interpretacje i wnioski zawarte w tym artykule są ustaleniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Banku Światowego i jego organizacji stowarzyszonych. W niniejszym dokumencie wykorzystano dane Eurostat i OECD. Eurostat i OECD nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki i wnioski, które pochodzą od autorów.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content