Tworzenie możliwości: reformy edukacyjne w Polsce

20 stycznia 2015
abstrakt:

Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, które osiągnęły w ciągu ostatniej dekady znaczącą poprawę wyników edukacyjnych. Według badania PISA Polska przesunęła się z poziomu poniżej średniej dla krajów OECD blisko krajów o najlepszych wynikach. Poprawa jest konsekwencją reformy systemu edukacji wprowadzonej w 1999 roku. Najważniejszą zmianą w ramach reformy było wydłużenie trwania jednolitej edukacji o rok. Dowody wskazują, że zmiana ta przyniosła natychmiastową poprawę, natomiast pozostałe elementy reformy są prawdopodobnie odpowiedzialne za stopniową poprawę. Znacząco ograniczono różnice między typami szkół średnich. Wprowadzono ogólnopolskie, porównywalne egzaminy, przeprowadzane pod koniec każdego etapu kształcenia, co odegrało kluczową rolę w zapewnieniu jakości w systemie edukacji. Zwiększono wsparcie dla kształcenia przedszkolnego, a także rozszerzono ogólny program nauczania w szkołach zawodowych. Efektem tej i późniejszych reform było łącznie rozszerzenie obowiązkowej, jednolitej edukacji z 8 do co najmniej 10 lat.

słowa kluczowe: edukacja, polityka edukacji, kapitał ludzki, umiejętności, kompleksowa edukacja, obowiązek szkolny
kody JEL: 
rok wydania: 2015
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 01/2015
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Artykuł powstał dzięki wsparciu finansowemu Jobs and Development Network pod auspicjami Banku Światowego.

autorzy:

Uniwersytet Warszawski, Evidence Institute

Skip to content