Maciej Jakubowski

lista publikacji autora
2015-01-20 Tworzenie możliwości: reformy edukacyjne w Polsce
Autorzy:    / 
Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, które osiągnęły w ciągu ostatniej dekady znaczącą poprawę wyników edukacyjnych. Według badania PISA Polska przesunęła się z poziomu poniżej średniej dla krajów OECD blisko krajów o najlepszych wynikach. Poprawa jest konsekwencją reformy systemu edukacji wprowadzonej w 1999 roku. Najważniejszą zmianą w ramach reformy było ...
Skip to content