abstrakt:

Celem raportu jest identyfikacja potencjalnych czynników rozwoju gospodarczego w regionach obecnie opartych na wydobyciu węgla: województwie śląskim i podregionie konińskim. Prawdopodobny spadek popytu na węgiel w wyniku przyjęcia ambitnej polityki klimatycznej lub wypierania węgla przez tańsze odnawialne źródła energii stanowi poważne wyzwanie dla obu regionów. W raporcie analizujemy sektory, które w przyszłości mogą napędzać rozwój gospodarki w poszczególnych regionach. Analizujemy również podaż pracy z wyszczególnieniem struktury wieku, wykształcenia i płci. Dzięki temu identyfikujemy sektory, w których mogłyby znaleźć zatrudnienie osoby opuszczające sektor wydobywczy.

słowa kluczowe: zielony wzrost gospodarczy, rozwój regionalny, dekarbonizacja, analiza makroekonomiczna

kody JEL: , ,

rok wydania: 2018

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

numer publikacji : 03/2018

dodatkowe informacje: Dziękujemy Anecie Kiełczewskiej, Piotrowi Lewandowskiemu, Adamowi Pigoniowi i Markowi Antosiewiczowi za cenne uwagi, sugestie i wsparcie. Chcielibyśmy również podziękować Agacie Miazdze za wsparcie redakcyjne. Badanie zostało zrealizowane ze środków EIT Climate-KIC w ramach projektu Smart Transitions realizowanego przez Edinburgh Centre for Carbon Innovation. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

autorzy:
Jakub Sawulski

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Witajewski-Baltvilks

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje