Raport przedstawia wyniki analizy wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - SPO RZL, drugiego priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ZPORR oraz inicjatywy EQUAL) w perspektywie 2004-2006 na podniesienie jakości zasobów ludzkich w Polsce.

rok wydania: 2010

język : polski

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje