Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z EFS na podniesienie jakości zasobów ludzkich

31 października 2010

Raport przedstawia wyniki analizy wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – SPO RZL, drugiego priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – ZPORR oraz inicjatywy EQUAL) w perspektywie 2004-2006 na podniesienie jakości zasobów ludzkich w Polsce.

rok wydania: 2010
język: polski
autorzy:

Institute for Structural Research (IBS)

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content