Młode kobiety na rynku pracy w Polsce i na Węgrzech

28 września 2022
abstrakt:

Luka w zatrudnieniu młodych kobiet i mężczyzn w Polsce i na Węgrzech jest duża w porównaniu z innymi krajami UE. Wynika to głównie z niskich wskaźników zatrudnienia wśród kobiet z małymi dziećmi, które wycofują się z rynku pracy ze względu na obowiązki opiekuńcze. Napotykają one liczne bariery utrudniające im powrót do zatrudnienia, takie jak ograniczony dostęp do dobrej jakości i przystępnych cenowo placówek opieki nad dziećmi, niski poziom elastyczności miejsca pracy, niewielkie zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi oraz brak dostosowanej do potrzeb aktywnej polityki rynku pracy, ułatwiającej rodzicom godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Dlatego też poprawie dostępu do dobrej jakości i przystępnych cenowo instytucji opieki nad małymi dziećmi powinna towarzyszyć polityka ułatwiająca bardziej równy podział obowiązków związanych z opieką nad dziećmi między rodzicami, aby zmienić normy dotyczące płci w odniesieniu do pracy. Bez takich zmian kobiety będą musiały zmierzyć się z podwójnym obciążeniem, będąc odpowiedzialnymi zarówno za pracę zarobkową, jak i niepłatną pracę domową.

słowa kluczowe: zatrudnienie, płeć, NEET
rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Budapest Institute

Skip to content