abstrakt:

Program “Gwarancje dla młodzieży” pomógł znaleźć pracę ok. 30 milionom młodych ludzi w krajach UE w latach 2015 – 2021. Duża grupa osób, do której był skierowany, jednak z niego nie skorzystała. Dlatego nowa edycja programu, “Pomost do zatrudnienia”, kładzie większy nacisk na wspieranie publicznych służb zatrudnienia w docieraniu do większej liczby młodych ludzi, szczególnie tych bardziej oddalonych od rynku pracy. W opracowaniu pokazujemy w jaki sposób urzędy pracy w Hiszpanii, Węgrzech, Włoszech i Polsce promowały “Gwarancje dla młodzieży” wśród młodych osób.

słowa kluczowe: NEET, urzędy pracy, publiczne służby zatrudnienia, bezrobocie

rok wydania: 2022

język : polski

kategorie tematyczne :

numer publikacji : 05/2022

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego.

wszystkie publikacje