Green, Pink & Silver? The Future of Labour in Europe

16 marca 2015

Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS) w ramach koordynowanego przez siebie i finansowanego przez KE projektu badawczego NEUJOBS, wydało drugi tom referatów poświęconych europejskiemu rynkowi pracy. Publikacja „Green, Pink & Silver? The Future of Labour in Europe” adresowana jest zarówno do decydentów, naukowców, dziennikarzy, świata biznesu, jak i wszystkich zainteresowanych kształtem rynku pracy w Europie – dziś i w najbliższej przyszłości.

Szczególne miejsce w refleksji badaczy zajmuje sytuacja kobiet, osób starszych i imigrantów.
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Green, Pink & Silver? The Future of Labour in Europe, Miroslav BeblavýIlaria MaselliMarcela Veselková, CEPS, 2015, a w nim m.in. z pracą  „Women as workers – in the middle of a marathon” Igi Magdy (IBS) i A. Kamińskiej (IBS).

REDAKTORZY
MIROSLAV BEBLAVÝ
ILARIA MASELLI
MARCELA VESELKOVÁ

rok wydania: 2015
Kategoria publikacji: 
Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content