Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS) w ramach koordynowanego przez siebie i finansowanego przez KE projektu badawczego NEUJOBS, wydało drugi tom referatów poświęconych europejskiemu rynkowi pracy. Publikacja "Green, Pink & Silver? The Future of Labour in Europe" adresowana jest zarówno do decydentów, naukowców, dziennikarzy, świata biznesu, jak i wszystkich zainteresowanych kształtem rynku pracy w Europie - dziś i w najbliższej przyszłości.

 

Szczególne miejsce w refleksji badaczy zajmuje sytuacja kobiet, osób starszych i imigrantów.
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Green, Pink & Silver? The Future of Labour in Europe, Miroslav Beblavý, Ilaria Maselli, Marcela Veselková, CEPS, 2015, a w nim m.in. z pracą  "Women as workers – in the middle of a marathon" Igi Magdy (IBS) i A. Kamińskiej (IBS).

 

REDAKTORZY
MIROSLAV BEBLAVÝ
ILARIA MASELLI
MARCELA VESELKOVÁ

rok wydania: 2015

język : angielski

kategorie tematyczne :

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

NEUJOBS

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

wszystkie publikacje