Female transition to retirement

24 września 2013
abstrakt:

Polityka krajów europejskich w obszarze aktywności zawodowej kobiet, jak również w odniesieniu do wieku emerytalnego, uległa znacznej zmianie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Było to odpowiedzią na przemiany demograficzne, społeczne i ekonomiczne, jakie miały miejsce w Europie. Po wielu dziesięcioleciach niskiego wieku przechodzenia na emeryturę przez kobiety, obecnie widoczna jest większa aktywność kobiet na rynku pracy oraz tendencja do późniejszego przechodzenia na emeryturę. W niniejszym artykule analizujemy przemiany we wzorcach przechodzenia na emeryturę przez kobiety w Europie. Przyglądamy się również przemianom na rynku pracy oraz kierunkom zmian w kształcie systemów emerytalnych z perspektywy równości płci.

rok wydania: 2013
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 02/2013
ISSN: 2451-4373
Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Skip to content