abstrakt:

Polityka krajów europejskich w obszarze aktywności zawodowej kobiet, jak również w odniesieniu do wieku emerytalnego, uległa znacznej zmianie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Było to odpowiedzią na przemiany demograficzne, społeczne i ekonomiczne, jakie miały miejsce w Europie. Po wielu dziesięcioleciach niskiego wieku przechodzenia na emeryturę przez kobiety, obecnie widoczna jest większa aktywność kobiet na rynku pracy oraz tendencja do późniejszego przechodzenia na emeryturę. W niniejszym artykule analizujemy przemiany we wzorcach przechodzenia na emeryturę przez kobiety w Europie. Przyglądamy się również przemianom na rynku pracy oraz kierunkom zmian w kształcie systemów emerytalnych z perspektywy równości płci.

rok wydania: 2013

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 02/2013

ISSN : 2451-4373

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

NEUJOBS

autorzy:
Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

wszystkie publikacje