Niniejszy przewodnik zawiera wskazówki dotyczące ewaluacji polityk rynku pracy skierowanych do osób młodych. Skupiono się na ewaluacjach kontrfaktycznych, które wykorzystują dane administracyjne. Przykłady pochodzą z czterech krajów (Hiszpania, Węgry, Włochy i Polska) uczestniczących w projekcie „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży”. W jego ramach zbadano skuteczność różnych programów rynku pracy, które mają przeciwdziałać bezrobociu osób młodych. Przewodnik może być również pomocny przy ewaluacji innych programów.

Celem tej publikacji jest dostarczenie analitykom – pracującym w różnych instytucjach prowadzących badania ewaluacyjne (ośrodkach akademickich, ministerstwach, publicznych służbach zatrudnienia) – praktycznego zestawu narzędzi, które pomogą im w procesie ewaluacji.

Raport w wersji angielskiej dostępny jest tutaj.

rok wydania: 2021

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego.

autorzy:
Judit Krekó

Budapest Institute

Ágota Scharle

Budapest Institute

Márton Csillag

Budapest Institute

wszystkie publikacje