Ewaluacja kontrfaktyczna programów zatrudnienia osób młodych. Przewodnik metodologiczny

15 marca 2021

Niniejszy przewodnik zawiera wskazówki dotyczące ewaluacji polityk rynku pracy skierowanych do osób młodych. Skupiono się na ewaluacjach kontrfaktycznych, które wykorzystują dane administracyjne. Przykłady pochodzą z czterech krajów (Hiszpania, Węgry, Włochy i Polska) uczestniczących w projekcie „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży”. W jego ramach zbadano skuteczność różnych programów rynku pracy, które mają przeciwdziałać bezrobociu osób młodych. Przewodnik może być również pomocny przy ewaluacji innych programów.

Celem tej publikacji jest dostarczenie analitykom – pracującym w różnych instytucjach prowadzących badania ewaluacyjne (ośrodkach akademickich, ministerstwach, publicznych służbach zatrudnienia) – praktycznego zestawu narzędzi, które pomogą im w procesie ewaluacji.

Raport w wersji angielskiej dostępny jest tutaj.

rok wydania: 2021
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Budapest Institute

Budapest Institute

Budapest Institute

Skip to content