Márton Csillag

marton.csillag@budapestinstitute.eu
lista publikacji autora
2021-03-15 Ewaluacja kontrfaktyczna programów zatrudnienia osób młodych. Przewodnik metodologiczny
Autorzy:    /   /   / 
Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest ...
Skip to content