Ekspozycja na zarażenie w pracy a rozprzestrzenianie się COVID-19 w Europie

4 maja 2020
abstrakt:

Kontakty społeczne są kluczowym kanałem przenoszenia chorób zakaźnych rozprzestrzeniających się drogą oddechową, takich jak COVID-19. Brakuje jednak dowodów na to, czy charakter i organizacja pracy wpływają na rozprzestrzenianie się COVID-19 w różnych krajach. Opracowałem metodologię pomiaru ekspozycji zawodowej na zarażenie wynikające z kontaktów społecznych w rożnych krajach. Połączyłem sześć wskaźników opartych o dane Occupation Information Network (O*NET) i European Working Condition Survey (EWCS). Stosując moją metodologię dla 26 krajów europejskich, pokazuję znaczne różnice międzynarodowe w poziomie ekspozycji na zarażenie w porównywalnych zawodach. Zróżnicowanie ekspozycji zawodowej zdefiniowane na poziomie krajów (z wyłączeniem zawodów medycznych) jest istotnie powiązane ze wzrostem liczby przypadków i liczbą zgonów z powodu COVID-19 we wczesnym stadium pandemii (do czterech tygodni po 100. przypadku). Zależność między poziomem ekspozycji zawodowej na zarażenie a rozprzestrzenianiem się COVID-19 jest szczególnie silna w przypadku pracowników w wieku 45–64 lat. Pokazuję, że ok 20-25% zróżnicowania między krajami europejskimi pod względem liczby przypadków COVID-19 i zgonów można przypisać różnicom w zakresie poziomu ekspozycji zawodowej na zarażenie. Różnice te wynikają również ze specyficznych dla różnych kraju wzorców kontaktów społecznych w pracy, a nie ze struktur zawodowych. Wnioski zachowują ważność, jeśli uwzględnić różnice w rygorystyczności polityk przeciwdziałania epidemii. Moje badanie wskazuje, że pomiar interakcji w miejscu pracy może pomóc w przewidywaniu przebiegu kolejnych fal pandemii COVID-19.

słowa kluczowe: COVID-19, zarażenie, narażenie na choroby, zawody, organizacja pracy
kody JEL: 
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 02/2020
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękuję Karolowi Madoniowi za pomoc w realizacji badania. W artykule wykorzystuję dane Eurostat. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które są wnioskami autora. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są moje.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content