Efekt dodanej pracownicy, forma zatrudnienia i przyczyny bierności zawodowej

18 lutego 2019
abstrakt:

W ostatnich latach wiele badań potwierdziło występowanie tzw. efektu dodanej pracownicy (added worker effect) – żony zwiększają swoją podaż pracy w reakcji na utratę pracy przez małżonka. Niewiele jest jednak wiadomo o heterogeniczności efektu. Badam zróżnicowanie efektu dodanej pracownicy ze względu na przyczyny bierności zawodowej oraz formy zatrudnienia męża. Reakcja zniechęconych poszukiwaniem pracy kobiet jest trzykrotnie silniejsza niż reakcja kobiet, które są bierne z przyczyn zdrowotnych bądź rodzinnych. Sugeruje to, iż w przypadku osób zniechęconych zdolność do reakcji na szoki dochodowe jest wysoka. Dodatkowo, okazuje się, że wielkość efektu zależy również od formy zatrudnienia małżonka. Wyniki sugerują, iż wysoki poziom ochrony zatrudnienia zmniejsza bodźce kobiet do zwiększania podaży pracy w przypadku utraty pracy przez małżonka.

słowa kluczowe: efekt dodanej pracownicy, podaż pracy, osoby zniechęcone, ochrona zatrudnienia, samozatrudnienie
kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 02/2019
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu Sonata, finansowego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2016/21/D/HS4/02808). Chciałbym podziękować Ewie Gałeckiej-Burdziak, Idze Magdzie, Concepción Román Díaz oraz Lucasowi van der Velde za wartościowe komentarze. W analizie wykorzystałem szablon programistyczny autorstwa von Gaudecker, (2014).

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa oraz IZA, Bonn.

Skip to content