Czy informowanie młodych ludzi na temat narzędzi wsparcia w zatrudnieniu działa?

6 lipca 2022
abstrakt:

Przeprowadziliśmy ankietowe badanie eksperymentalne, aby zbadać, czy przekazanie informacji młodym ludziom z grupy NEET (niepracującym, którzy nie uczą się i nie szkolą) na temat oferty urzędów pracy zachęciło ich do rejestracji w tych instytucjach. Uczestników badania przydzieliliśmy losowo do dwóch grup. Osoby przydzielone do pierwszej grupy (grupa eksperymentalna) otrzymywały informacje o usługach oferowanych przez UP. W ślad za informacją przyszły trzy wiadomości tekstowe (SMS) z linkami do danych kontaktowych urzędów i wyszukiwarek pracy. Osoby przydzielone do drugiej grupy (grupa kontrolna) nie otrzymały takich informacji. Przy pomocy kolejnej ankiety, przeprowadzonej trzy miesiące później, sprawdziliśmy ile osób zarejestrowało się w UP. Odsetek uczestników badania, którzy zarejestrowali się w urzędach wyniósł 17,6% w grupie eksperymentalnej i 19,5% w grupie kontrolnej. Odsetek uczestników badania, którzy po trzech miesiącach powrócili do nauki lub pracy, wyniósł 36,0% w grupie eksperymentalnej i 34,8% w grupie kontrolnej. Różnice te były nieistotne statystycznie. Wyniki badania sugerują, że kampania informacyjna może nie być wystarczającym narzędziem do zachęcenia młodych osób z grupy NEET do skorzystania ze wsparcia UP.

rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji:  , ,
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content