Co wpływa na fluktuacje klina rynku pracy? Analiza porównawcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i strefy euro

30 sierpnia 2015
abstrakt:

W niniejszej pracy wykorzystano model klasy DSGE z mechanizmem poszukiwań i dopasowań na rynku pracy do badania zróżnicowania wahań koniunkturalnych klina rynku pracy w dwóch krajach Europy Środkowo-Wschodniej i strefie euro. Przeprowadzona analiza wskazuje, że obserwowana w danych wyższa zmienność klina w Polsce i Czechach wynika przede wszystkim z różnic w charakterystyce zaburzeń stochastycznych, a nie z odmiennych cech strukturalnych rynku pracy. Ponadto zidentyfikowano dużą heterogeniczność czynników wpływających na dynamikę klina w analizowanych gospodarkach. Podczas gdy w Polsce relatywnie dużą rolę dla jego zmienności odgrywają zaburzenia pochodzące z rynku pracy, w Czechach i strefie euro większe znaczenie mają szoki preferencji. Duża rola szoków rynku pracy w polskiej gospodarce sugeruje, że niedoskonałości na rynku pracy w Polsce są większe, co może negatywnie przekładać się na dobrobyt społeczny.

słowa kluczowe: klin rynku pracy, mechanizm poszukiwań i dopasowań, cykl koniunkturalny, kraje Europy Środkowo-Wschodniej
kody JEL: 
rok wydania: 2015
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 14/2015
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content