Małgorzata Skibińska

malgorzata.skibinska@nbp.pl
lista publikacji autora
2015-08-30 Co wpływa na fluktuacje klina rynku pracy? Analiza porównawcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i strefy euro
Autorzy:    / 
W niniejszej pracy wykorzystano model klasy DSGE z mechanizmem poszukiwań i dopasowań na rynku pracy do badania zróżnicowania wahań koniunkturalnych klina rynku pracy w dwóch krajach Europy Środkowo-Wschodniej i strefie euro. Przeprowadzona analiza wskazuje, że obserwowana w danych wyższa zmienność klina w Polsce i Czechach wynika przede wszystkim z różnic w charakterystyce zaburzeń stochastycznych, a nie z odmiennych cech strukturalnych rynku ...
Skip to content