Prezentujemy główne wnioski z ewaluacji aktywnych polityk rynku pracy (ALMP) skierowanych do osób
młodych w Polsce, Hiszpanii, na Węgrzech i we Włoszech. W ewaluacjach wykorzystano metody kontrfaktyczne i dane administracyjne. W Hiszpanii i we Włoszech analizowano efektywność instrumentów, które miały na celu zwiększenie stabilności zatrudnienia osób młodych, a w Polsce i na Węgrzech tych, które miały pomóc im zdobyć doświadczenie zawodowe i kwalifikacje. Rekomendacje przedstawione w tym dokumencie mogą wesprzeć projektowanie aktywnych polityk rynku pracy, w szczególności tych adresowanych do osób młodych. Mogą okazać się wsparciem dla krajów członkowskich UE w procesie implementacji „Pomostu do zatrudnienia” – wzmocnionego programu „Gwarancji dla Młodzieży”.

 

aktywne

Policy brief w wersji angielskiej dostępny jest tutaj.

słowa kluczowe: polityki rynku pracy, osoby młode

rok wydania: 2021

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego.

wszystkie publikacje