Zapytanie ofertowe na badanie w projekcie „Youth Employment PartnerSHIP”

18 grudnia 2019
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badań ankietowych (CATI) do projektu. „Youth Employment PartnerSHIP”. Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2020 r.

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań do projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich (the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch badań ankietowych (CATI) wśród osób w wieku 18-34 lat, które należą do kategorii NEET tj. nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie uczą się, nie szkolą i nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

Szczegóły znajdują się w załączonym Zapytaniu.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content