Wzrost liczby wykształconych pracowników a wzrost PKB

W najnowszym numerze czasopisma „Bank i Kredyt” Jan Witajewski-Baltvilks przedstawia nową, prostą metodę pozwalającą wykorzystać dostępne dane o zarobkach siły roboczej, aby oszacować efekt wzrostu liczby wykształconych pracowników na wzrost PKB.

Jan_Witajewski-Baltvilks_1W artykule "Catching up in Czech Republic, Hungary and Poland" Jan Witajewski-Baltvilks podsumowuje konwergencję gospodarek Polski, Węgier i Czech do gospodarki niemieckiej w latach 1995-2013. Ekonomista IBS porównuje role, jakie odegrały najważniejsze silniki wzrostu gospodarczego: wzrost kapitału fizycznego, kapitału ludzkiego oraz produktywności. Wyniki wskazują, że konwergencja w regionie wynikała głównie ze wzrostu efektywności wykorzystania środków produkcji. Akumulacja kapitału była natomiast stosunkowo wolna, szczególnie przed 2007 rokiem. Jan Witajewski-Baltvilks przedstawia także nową, prostą metodę, która pozwala wykorzystać dostępne dane o zarobkach siły roboczej, aby oszacować efekt wzrostu liczby wykształconych pracowników na wzrost PKB.

  • Catching up in Czech Republic, Hungary and Poland, Jan Witajewski-Baltvilks, Bank i Kredyt, Vol. 47, No 4 (2016) - przeczytaj
BankiiKredyty
wszystkie wiadomości