Polaryzacja zawodów może w przyszłości stanowić poważny problem dla gospodarek wschodzących

labyrinth-1872669_640
O przeobrażeniach struktury prac w Europie Środkowo-Wschodniej pisze dla IZA World of Labor Piotr Lewandowski.

W IZA World of Labor ukazała się właśnie praca Piotra Lewandowskiego “The changing nature of jobs in Central and Eastern Europe” dotycząca przeobrażeń struktury prac w Europie Środkowo-Wschodniej. Temat zmian zachodzących w strukturze zadań wykonywanych w pracy podejmowaliśmy w Instytucie nie raz. Cieszy, że wyniki analiz przeprowadzanych w IBS publikuje uznana seria wydawnicza kierowana do decydentów, polityków i wszystkich osób zainteresowanych tematyką rynków pracy na całym świecie. Piotr Lewandowski jest trzecim autorem z Polski, którego praca została wydana przez IZA World of Labor. Wcześniej tylko Marek Góra i Eva Siermińska publikowali w ww. serii. Warto w tym miejscu przypomnieć ich prace:

Wracając jednak do publikacji Piotra Lewandowskiego, autor zwraca uwagę na wzrost znaczenia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej prac o charakterze rutynowo kognitywnym, co ma o tyle znaczenie, że prace te podatne są na automatyzację i komputeryzację w przyszłości.

Ryzyko związane ze wzrostem znaczenia prac o charakterze rutynowo kognitywnym

Nadrabianie dystansu gospodarek wschodzących do gospodarek rozwiniętych bazuje na przejściu siły roboczej z prac prostych do prac wymagających średniego poziomu umiejętności. Dlatego też polaryzacja zawodów i zanikanie zawodów wymagających średnich kwalifikacji może stanowić poważny problem dla krajów rozwijających się.

 

Doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej wskazują jednak, że polaryzacji przeciwdziałać mogą zmiany w strukturze sektorowej gospodarki oraz wzrost poziomu wykształcenia. Procesy te umożliwiły przesunięcie siły roboczej z prac manualnych do prac umysłowych, zapobiegając jednocześnie zanikowi zawodów wymagających średniego poziomu umiejętności. W Europie Środkowo-Wschodniej zmiany te, zapobiegły polaryzacji zawodów, ale doprowadziły do wzrostu znaczenia prac o charakterze rutynowym kognitywnym. To z kolei wiąże się z ryzykiem, ponieważ prace rutynowo kognitywne podatne są na automatyzację oraz komputeryzację w przyszłości.

 

Więcej przeczytamy w artykule Piotra Lewandowskiego - “The changing nature of jobs in Central and Eastern Europe”. Wszystkie publikacje wydawane przez IZA World of Labor są udostępniane bezpłatnie na stronie www.wol.iza.org

W naszym regionie - odwrotnie niż w EU15 - rośnie rola prac rutynowych kognitywnych
IBS_en_pl_19.04._IZAWOL.351-chart1
***

Prezes Instytutu Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski od lipca ub. r. należy do międzynarodowej grupy ekonomistów IZA – Institute for Labor Economics w ramach sieci IZA Research Fellows - drugiej wg rankingu RePEc  najlepszej instytucji ekonomicznej w obszarze ekonomii pracy i trzeciej wśród najlepszych think tanków.

oprac. bk

 

wszystkie wiadomości