Konferencja “Wsparcie zatrudnienia osób młodych” – nadzieja na nowe, lepsze rozwiązania.

29 czerwca 2022
„To trudne, ale nie niemożliwe” – pod tym hasłem 8 czerwca 2022 w Brukseli i online zespół osobowości z różnych środowisk zastanawiał się jak poprawić istniejące programy wsparcia zatrudnienia.

Naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej i organizacji pozarządowych łącznie ponad 200 osób z ponad 31 państw omawiało najważniejsze tematy związane z sytuacją osób młodych, w tym kobiet, na rynku pracy.

To rzadka okazja, by przedstawicie różnych środowisk mogli podzielić się swoimi badaniami, obserwacjami i doświadczeniami, przedstawić swój punk widzenia na problemy, które dotykają młodych w całej Europie, by wspólnie opracować lepsze, skuteczniejsze rozwiązania na przyszłość.

Konferencja „Wsparcie zatrudnienia osób młodych” była również niespotykaną okazją, by przyjrzeć się dotychczas funkcjonującym programom i wprowadzić w nich konieczne zmiany. Raffaele Trapasso zauważył, że Program Youth Guarantee to nie jest magiczna różdżka, która sama rozwiąże problemy Europy. Zatem to, czego potrzebujemy to wsparcie, dyskusja, nowe wyzwania i dane, takie jak przedstawiono na Konferencji.

Cieszymy się niezmiernie, że czteroletni Projekt Youth Employment PartnerSHIP, który zamyka Konferencja „Wsparcie zatrudnienia osób młodych” zaowocował tak dogłębnymi badaniami i mnogością danych, które mają szansę wpłynąć na kształt polityk publicznych w krajach Europy.
Dziękujemy panelistom i uczestnikom konferencji za ich wkład, wiedzę i przemyślenia, którymi się podzielili podczas Konferencji. I z nadzieją na jak najszerszy i budujący wpływ tego spotkania na kształtowanie polityk publicznych, a w efekcie na jakość życia młodych ludzi w Europie zapraszamy do lektury materiałów źródłowych i obejrzenia zapisu konferencji.

Gorąco zapraszamy!

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content