Konferencja “Wsparcie zatrudnienia osób młodych” – 8 czerwca 2022, Bruksela i online

28 czerwca 2022
Ponad 200 osób z 31 państw – naukowców, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, omawiało najważniejsze tematy związane z sytuacją osób młodych na rynku pracy.

Dlaczego koncentrujemy się na osobach młodych?

Dr Max Uebe szef Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisji Europejskiej podczas wystąpienia otwierającego konferencję podkreślił, że młode osoby, które wchodzą na rynek pracy mają niewielkie doświadczenie zawodowe, brakuje im kwalifikacji, często pracują w oparciu o umowy czasowe. Dlatego też bardziej odczuwają negatywne skutki kryzysów gospodarczych. Mogliśmy się o tym przekonać ostatnio podczas pandemii COVID-19. Jednym z największych wyzwań dla polityki publicznej jest wypracowanie takich instrumentów, które pomogą tym osobom odnaleźć się na rynku pracy. Dlatego też uczestnicy konferencji dyskutowali, jak skutecznie wspierać młode osoby w znalezieniu pracy, jak zachęcić je do korzystania z programów wsparcia oraz jak dostosować te programy do różnych potrzeb osób bezrobotnych.

Dane, dane i jeszcze raz dane

Nie ma dobrej analizy bez dobrych danych. Uczestnicy pierwszego panelu omawiali potencjał tkwiący w danych administracyjnych, czyli takich, które pochodzą np. z urzędów pracy czy ubezpieczeń społecznych. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, czy bezrobotni, którzy wzięli udział w programie wsparcia pracują po jego zakończeniu oraz jaka jest jakość tego zatrudnienia. Ważne jest również, aby analizę opierać o metody kontrfaktyczne, które pokazują, jak potoczyłyby się losy osób bezrobotnych, gdyby nie wzięły udziału w danym programie. Uczestnicy panelu zgodzili się, że popularyzacja tego typu analiz wymaga ciągłego dialogu pomiędzy badaczami oraz decydentami. Aby zagwarantować wpływ rzetelnej analizy badawczej na programy pomocowe ewaluacja powinna być wpisana w programy rynku pracy na poziomie Unii Europejskiej.

Prezentacja w sesji nr 1: Márton Csillag, Budapest Institute (BI)

Panel dyskusyjny:

Prowadzący debatę: Cillian Nolan, J-PAL Europe
Paneliści: Wouter Zwysen, ETUI; Raffaele Trapasso, OECD; Emiliano Rustichelli, Employment Committee

Questions and comments: Claudia Villosio, Collegio Carlo Alberto

Jak przekonać nieprzekonanych

Osoby bezrobotne rzadko biorą udział w publicznych programach wsparcia, które dają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i podniesienia kwalifikacji. W trakcie drugiego panelu dyskutowano o tym, jak ich do tego przekonać. Ana Lima das Neves i Olav Kersen, przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia z Portugalii i Estonii, przekonywali, że kluczem do sukcesu jest współpraca z lokalnymi organizacjami, które pracują z takimi osobami na co dzień. Namita Datta z Banku Światowego zauważyła, że ważną rolę odgrywają również kanały komunikacji oraz zaufanie do instytucji, która organizuje wsparcie. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że istotną rolę odgrywa współpraca instytucji rynku pracy ze szkołami, dzięki której możliwe jest udzielenie wsparcia młodym osobom na wczesnym etapie, zanim napotkają problemy w życiu zawodowym.

Prezentacja w sesji nr 2: Mateusz Smoter, IBS

Panel dyskusyjny

Prowadzący debatę: :  Marcel Jansen, FEDEA
Paneliści: Namita Datta, World Bank, Program Manager, Solutions for Youth Employment; Julie Bodson, DUO for a JOB; Olav Kersen, Estonian Unemployment Insurance Fund (EUIF); Ana Lima das Neves, Institute for Employment and Vocational Training, I.P.

Questions and comments  Ágota Scharle, BI

Perspektywa płci

Trzeci panel poświęcony został sytuacji kobiet na rynku pracy. W prezentacji wprowadzającej Judit Krekó z Budapest Institute for Policy Analysis zwróciła uwagę, że młode kobiety częściej wycofują się z rynku pracy ze względu na obowiązki opiekuńcze. Brakuje instytucji opieki nad małymi dziećmi oraz odpowiednich rozwiązań, które umożliwiają łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Barierą są również obowiązujące normy społeczne, które legitymizują tradycyjne role społeczne (mężczyzna realizuje się zawodowo, a kobieta zajmuje się domem). Osoby uczestniczące w panelu zgodziły się, że polityki publiczne powinny uwzględniać perspektywę płci na każdym etapie – projektowania, realizacji i ewaluacji programów wsparcia. Istotną rolę powinny odgrywać programy zmieniające świadomość społeczną oraz zachęcające do bardziej równościowego podziału obowiązków w gospodarstwie domowym.

Prezentacja w sesji nr 3: Judit Krekó, Budapest Institute (BI)

Panel dyskusyjny:

Prowadząca debatę: Astrid Kunze, NHH – Norwegian School of Economics

Paneliści: Joanna Hofman, RAND; Veerle Miranda, OECD; Vasi Gafiuc, Bucovina Institute

Questions and comments: Iga Magda, IBS

Kluczowe wnioski – co powinniśmy wynieść z konferencji

Niezwykle istotna jest rzetelna ocena skuteczności poszczególnych programów wsparcia. Analiza powinna wykorzystywać dane umożliwiające śledzenie losów osób bezrobotnych w długim okresie oraz metody, które pozwalają precyzyjnie analizować wpływ programów wsparcia. Należy zwracać uwagę, czy programy te oddziałują w ten sam sposób na różne grupy osób (np. kobiety i mężczyzn) i dostosowywać je do różnych potrzeb osób bezrobotnych. Istotne jest położenie większego nacisku na wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, ponieważ to one szczególnie potrzebują publicznego wsparcia. Aby do nich dotrzeć, instytucje publiczne powinny wykorzystywać innowacyjne kanały promocji oraz współpracować z lokalnymi instytucjami, które pracują z młodymi osobami na co dzień.

Gospodarzem konferencji był Instytut Badań Strukturalnych jako partner wiodący Youth employment partnerSHIP we współpracy z członkami projektu: Budapest Institute for Policy Analysis,  Collegio Carlo Alberto, Foundation for Applied Economics Studies (FEDEA), National Institute for the Analysis of Public Policies (INAPP),  Universytet Kraju Basków, NHH – Norwegian School of Economics i J-PAL Europe.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content