Konferencja IBS i Banku Światowego - zapraszamy!

ibs_wb_distributional_tensions_conference_pl
Zapraszamy na konferencję dot. kształtowania się nowych form nierówności oraz ich konsekwencji dla spójności społecznej, polityki publicznej i demokracji.

Konferencja pt. "Globalizacja, praca oraz nowe aspekty nierówności w Europie i Azji Środkowej" odbędzie się 16-17 stycznia w Warszawie.

 

Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy na temat tego, jak zmiany technologiczne i demograficzne oraz polityki publicznej kształtują nowe formy nierówności, a także jakie konsekwencje niosą one dla spójności społecznej, polityki publicznej i demokracji. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy (językiem prezentacji będzie angielski) i będzie okazją do wymiany poglądów między badaczami specjalizującymi się w wymienionych tematach oraz praktykami i decydentami.

Wykład honorowy pod tytułem “Welfare policy and beyond” wygłosi Marc Fleurbaey z Uniwersytetu w Princeton.

 

Rejestracja na konferencję (do 11.01) → 2019jobsconference.konfeo.com.

Program i szczegóły → strona konferencji.

 

Serdecznie zapraszamy!

ibs_wb_distributional_tensions_conference_pl

wszystkie wiadomości