Jan Witajewski-Baltvilks w komitecie redakcyjnym Climate Policy

pixabay-czasopisma
Do zespołu redakcyjnego Climate Policy dołączył ekonomista naszego Instytutu.

Jan Witajewski-Baltvilks zajmuje się w IBS badaniem wpływu rozwoju technologicznego na zmiany klimatyczne i rynek pracy. Brał udział w licznych projektach, których celem było oszacowanie kosztów polityki klimatycznej. Aktualnie odpowiada za modelowanie i analizę przypadków w projekcie TransRisk, mającym na celu pogłębienie zrozumienia ryzyka, niepewności i zależności związanych z różnymi ścieżkami niskoemisyjnej transformacji.

 

Czasopismo naukowe – Climate Policy, do którego komitetu redakcyjnego dołączył Jan Witajewski-Baltvilks, to jedno z wiodących czasopism zajmujących się tematyką globalnych i regionalnych polityk klimatycznych. Temat ten jest analizowany z różnych perspektyw: naukowej, technologicznej, ekonomicznej, społecznej i politycznej. Często znajdują się w nim opisy przykładowych polityk funkcjonujących w różnych częściach świata.
Zachęcamy do odwiedzenia strony czasopisma - Climate Policy.

wszystkie wiadomości