Seminarium CoP-CIE 2017 w Rydze

19 czerwca 2017
W dniach 8-9 czerwca br. odbyło się seminarium poświęcone wykorzystaniu metod kontrfaktycznych* w ocenie polityk publicznych, podczas którego przedstawiliśmy wyniki badań dotyczących wsparcia młodych osób bezrobotnych.

Celem dwudniowego seminarium było promowanie wykorzystania metod kontrfaktycznych oraz dzielenie się doświadczeniami w tym obszarze. W spotkaniu udział wzięli eksperci oraz praktycy wykorzystujący tę metodologię z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jan Baran, ekonomista IBS, przedstawił wyniki badania skuteczności wsparcia młodych osób bezrobotnych. Badanie zostało zrealizowane przez IBS ze środków Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Osób Młodych (ang. YEI) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badania -> zobacz.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez CRIE (ang. Centre for Research on Impact Evaluation) we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

* Metody kontrfaktyczne (ang. counterfactual impact evaluation – CIE) służą porównaniu skuteczności interwencji (np. udział w szkoleniu) względem hipotetycznej sytuacji, gdyby osoba nie brała udziału w interwencji (sytuacja kontrfaktyczna). Do stworzenia sytuacji kontrfaktycznej służą grupy kontrolne, tj. osoby będące poza interwencją, lecz mające takie same cechy, jak osoby objęte interwencją. Dzięki zastosowaniu metod kontrfaktycznych jest możliwa identyfikacja “prawdziwego” efektu interwencji, pozbawionego wpływu indywidualnych cech osób.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content