18. Światowy Kongres IEA w Meksyku

IEA
Piotr Lewandowski zaprezentował artykuły dotyczące płacy minimalnej oraz derutynizacji pracy w Europie.

Światowy Kongres International Economic Association (IEA) odbył się w Santa Fe, w Meksyku, między 19 a 23 czerwca 2017 r. Tematem kongresu były: globalizacja, wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój. Około 400 artykułów z różnych dziedzin ekonomii zostało zaprezentowanych w szeregu sesji specjalnych i tematycznych. Wykłady wygłosili m.in.: Joseph Stiglitz (Columbia University) – o nierównościach, Dani Rodrik (Harvard University) – o zasadach ekonomii, roli modeli oraz badań empirycznych, oraz Eliana La Ferrara (Bocconi University) – na temat mediów i zmian behawioralnych. Wśród sesji specjalnych, wyróżniała się sesja o płacy minimalnej i przestrzeganiu regulacji w krajach rozwijających się, w której wzięli udział: Ravi Kanbur (Cornell University), Haroon Bhorat (University of Cape Town), Tim Gindling (University of Maryland), Vidhya Soundararajan (Indian Institute of Management Bangalore) oraz Uma Rani (ILO).

 

Piotr Lewandowski zaprezentował dwa artykuły opracowane w IBS:

  • Lewandowski P., Keister R., Hardy W., Górka S., 2017. Routine and ageing? The Intergenerational Divide In The Deroutinisation Of Jobs In Europe, IBS Working Paper 01/2017 (dostępny także jako IZA Discussion Paper No. 10732) -> przeczytaj
  • Goraus-Tańska K., Lewandowski P., 2016, Minimum wage violation in Central and Eastern Europe IBS Working Paper 03/2016 (dostępny także jako IZA Discussion Paper No. 10098) -> przeczytaj

Prezentacje w języku angielskim znajdują się poniżej.

wszystkie wiadomości