Polish labour market: what do we learn about the unemployment patterns from the individual administrative data

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Ekonomii I Szkoły Głównej Handlowej.
8 kwietnia 2016 roku ekonomiści IBS wzięli udział w koferencji „Polish labour market: what do we learn about the unemployment patterns from the administrative individual data”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Ekonomii I Szkoły Głównej Handlowej. Zaproszonymi gośćmi specjalnymi byli prof. Hartmut Lehmann (Uniwersytet w Bolonii) oraz prof. Jonathan Wadsworth (London School of Economics).   Profesor Lehmann przedstawił wyniki swoich badań dotyczących zależności między pracą w sektorze nieformalnym a preferencjami odnośnie ryzyka. Prof. Wadsworth zaprezentował zmodyfikowane podejście do analizowania przepływów na rynku pracy w sytuacji zmian wielkości populacji.   Podczas konferencji pięć prezentacji dotyczyło badań aktualnie prowadzonych w Instytucie Badań Strukturalnych. Dr Iga Magda zaprezentowała wyniki badań dotyczących zmian nierówności szans w krajach regionu. Piotr Lewandowski omówił natężenie zjawiska nieprzestrzegania płacy minimalnej w Polsce i krajach ościennych. Jan Baran zaprezentował wyniki badań wskazujące na nasilanie się zjawiska przeedukowania w Polsce. Roma Keister omówiła zmiany w strukturze zadań na rynkach pracy Europy Środkowo-Wschodniej. Ewa Cukrowska-Torzewska zaprezentowała artykuł, napisany wspólnie z Igą Magdą, analizujący wpływ kobiet piastujących kierownicze stanowiska na lukę płacową w firmach.   Dziękujemy Katedrze Ekonomii I SGH za zorganizowanie tego wartościowego wydarzenia. Specjalne podziękowania za celne, krytyczne uwagi należą się dyskutantom naszych tekstów: dr Michałowi Gradzewiczowi, dr Agnieszce Chłoń-Domińczak oraz dr hab. Joannie Tyrowicz.  

j.b.

wszystkie wydarzenia