Wydarzenie Banku Światowego nt. płacy minimalnej, jej wdrażania i wpływu

Waszyngton, Stany Zjednoczone

rozpoczęcie

zakończenie

24-25 maja 2016 w Waszyngtonie odbyło się spotkanie organizowane przez Bank Światowy poświęcone płacy minimalnej.
Płaca minimalna jest ważnym instrumentem regulacyjnym z konsekwencjami zarówno makro, jak i mikroekonomicznymi. Wiele krajów, w tym Chiny, Meksyk, Polska, rozważają zmiany w regulacjach dotyczących płacy minimalnej. Podczas dwudniowych warsztatów organizowanych przez Bank Światowy, eksperci dyskutowali nt. płacy minimalnej i skutków jej funkcjonowania w krajach OECD, Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej oraz Wschodniej Azji.  Dyskusja objęła przegląd regulacji stosowanych w krajach OECD i ich efekty, rolę płacy minimalnej w zmniejszaniu ubóstwa i nierówności, ryzyko wykluczenia niektórych grup z (formalnego) zatrudnienia, kontekst ochrony zatrudnienia i rodzajów zatrudnienia, problem ustalania poziomu płacy minimalnej i aspekty polityczne związane z jej reformami.   Piotr Lewandowski wziął udział w sesji dotyczącej płacy minimalnej w kontekście ochrony i form zatrudnienia, podczas której omówił m.in. niedawne propozycje prawne ukierunkowane na objęcie płacą minimalną niestandardowych form zatrudnienia  w Polsce.   Ponadto w warsztatach udział wzięło kilkoro innych ekspertów. Andrea Garnero z OECD omówił stosowanie płacy minimalnej w kontekście innych polityk, szczególnie systemu podatkowego i zasiłków społecznych. Tim Gindling z University of Maryland przedstawił doświadczenia w stosowaniu płacy minimalnej w krajach Ameryki Łacińskiej w kontekście walki z ubóstwem i nierównościami dochodowymi. Haroon Bhorat z University of Cape Town poświęcił swoje wystąpienie stosowaniu płacy minimalnej w krajach Afryki Subsaharyjskiej.  Ximena Del Carpio oraz Laura Pabon z Banku Światowego przedstawiły szereg praktycznych porad dotyczących procesu ustalania płacy minimalnej, a Truman Packard z Banku Światowego skupił się na aspektach politycznych wokół płacy minimalnej.   Poniżej program, odnośniki do transmisji z pierwszego i drugiego dnia wydarzenia oraz prezentacje:  
program
 • MAY 24 – SESSION 1 | Chair: David Robalino (Manager, Jobs Group)

 • 4:00 – 4:15pm Opening remarks

  Martin Rama (Chief Economist, South Asia Region)

 • 4:15 – 4:20pm Roadmap of the two days

  Roberta Gatti and Ramya Sundaram (Social Protection and Labor)

 • 4:20 – 5:00pm Overview of Minimum Wage Policy – Theory, Policy Objectives and Evidence of Performance in the OECD

  Andrea Garnero (Labor Economist, OECD)

 • 5:00 – 5:20pm Minimum Wage in the Big Picture: Employment Protection and Contractual Forms

  Piotr Lewandowski (Institute for Structural Research, Poland)

 • 5:20 – 5:35pm Discussion

  Erwin Tiongson (Georgetown University)

 • 5:35 – 6:00pm Q&A

 • 6:00 – 6:15pm Closing

  Jesko Hentschel (Country Director, Argentina)

 • MAY 25 – SESSION 2 | Chair: Omar Arias (Lead Practice Economist, Social Protection & Labor)

 • 4:00 – 4:15pm Day 1 Sum-up

  Roberta Gatti (Global Lead, Labor GSP, Social Protection & Labor)

 • 4:15 – 4:35pm Minimum Wage -- A Tool for Reducing Poverty and Inequality?

  Tim Gindling (University of Maryland)

   

 • 4:35 – 4:55pm Minimum Wage and Dangers of Exclusion: Minimizing Risks of Unemployment

  Haroon Bhorat (University of Cape Town)

 • 4:55 – 5:15pm Q&A

 • MAY 25 – SESSION 3 | Chair: Margaret Grosh (Practice Manager LCR, Social Protection & Labor)

 • 5:30 – 5:50am Minimum Wage Setting: Balancing Worker Protection While Ensuring Enterprise and Productivity

  Ximena Del Carpio (Program Leader, and Laura Pabon, Consultant, SPLGP)

 • 5:50 – 6:10pm The Politics of Reforming Minimum Wage

  Truman Packard (Lead Economist, Social Protection & Labor)

 • 6:10 – 6:30pm Q&A

wszystkie wydarzenia