polimp

Celem projektu POLIMP było wyszukanie obszarów, w których wiedza o potencjalnych konsekwencjach polityki klimatycznej jest ograniczona lub trudno dostępna dla osób podejmujących decyzje w tej materii. Obszary te zostały następnie przebadane a wyniki prac opublikowane i zaprezentowane w sposób najbardziej odpowiadający zapotrzebowaniu. Analizy uwzględniły informacje zdobyte w ramach konsultacji eksperckich w ramach polityki klimatycznej na poziomie krajów członkowskich, UE i ONZ.

 

Projekt POLIMP był finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (7PR).

koordynator projektu ze strony IBS: Aleksander Szpor

kontakt : aleksander.szpor@ibs.org.pl

strona projektu : http://www.polimp.eu/

partnerzy

Centre for European Policy Studies CEPS (BELGIUM); JIN Climate and Sustainability JIN (NETHERLANDS); University of Piraeus Research Center UPRC (GREECE); Universitaet Graz UNI GRAZ (AUSTRIA); Ecologic Institut Gemeinnutzige GmbH, ECOLOGIC (GERMANY); Climate Strategies CLIMATE STRATEGIES (UK); Fundacja Naukowa Instytut Badan Strukturalnych IBS (POLAND)