Znaczenie gospodarcze sektora kultury – wstęp do analizy problemu

29 października 2010

Raport prezentuje rezultaty badania, którego celem była analiza gospodarczego znaczenia sektora kultury i przemysłów kreatywnych w Polsce. Na podstawie przeglądu literatury i doświadczeń innych krajów, opracowano operacyjną definicję sektora kultury i przemysłów kreatywnych, czyli określono katalog branż, które wchodzą w ich skład.

Następnie dokonano oszacowana ich znaczenia gospodarczego – udziału w produkcie krajowym brutto oraz zatrudnieniu – w Polsce w roku 2008. Ze względu na dostępność danych, w momencie realizacji badania był to najbardziej aktualny okres, który można było objąć analizą. Obliczono również wkład poszczególnych branż do wartości dodanej i zatrudnienia w sektorze kultury i przemysłach kreatywnych, dokonano też szacunku ich znaczenia na poziomie województw.

rok wydania: 2010
język: polski
Kategoria publikacji: 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content