Raport prezentuje rezultaty badania, którego celem była analiza gospodarczego znaczenia sektora kultury i przemysłów kreatywnych w Polsce. Na podstawie przeglądu literatury i doświadczeń innych krajów, opracowano operacyjną definicję sektora kultury i przemysłów kreatywnych, czyli określono katalog branż, które wchodzą w ich skład.

 

Następnie dokonano oszacowana ich znaczenia gospodarczego - udziału w produkcie krajowym brutto oraz zatrudnieniu - w Polsce w roku 2008. Ze względu na dostępność danych, w momencie realizacji badania był to najbardziej aktualny okres, który można było objąć analizą. Obliczono również wkład poszczególnych branż do wartości dodanej i zatrudnienia w sektorze kultury i przemysłach kreatywnych, dokonano też szacunku ich znaczenia na poziomie województw.

rok wydania: 2010

język : polski

kategorie tematyczne :

autorzy:
Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje