Niniejszy tekst zawiera diagnozę problemów przed jakimi stanął polski rząd pod koniec 2009 roku, a także proponuje pakiet rozwiązań, który ułatwi stabilne reformowanie finansów publicznych i ograniczanie trwałej nierównowagi między dochodami i wydatkami budżetu, a jednocześnie utrzymuje obecne ramy nowego systemu emerytalnego, poprawiając efektywność jego funkcjonowania.

rok wydania: 2009

język : polski

kategorie tematyczne :

autorzy:
Marek Góra

Szkoła Główna Handlowa, IZA

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

wszystkie publikacje