Zmiany w nowym systemie emerytalnym a dług i deficyt publiczny – identyfikacja problemu i droga wyjścia

1 grudnia 2009

Niniejszy tekst zawiera diagnozę problemów przed jakimi stanął polski rząd pod koniec 2009 roku, a także proponuje pakiet rozwiązań, który ułatwi stabilne reformowanie finansów publicznych i ograniczanie trwałej nierównowagi między dochodami i wydatkami budżetu, a jednocześnie utrzymuje obecne ramy nowego systemu emerytalnego, poprawiając efektywność jego funkcjonowania.

rok wydania: 2009
język: polski
Kategoria publikacji: 
ISSN: 2451-4365
autorzy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Szkoła Główna Handlowa, IZA

Skip to content