Wskaźniki monitorowania Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP

28 października 2014

Sytuacja polskich rodzin ulega dynamicznym zmianom. Przyczyniają się do tego zarówno zmiany na rynku pracy, zachodzące powoli przemiany kulturowe, jak i efekty stosowanych polityk. Zmiany te potrzeba ciągle monitorować, jeśli zależy nam na odpowiednim profilowaniu działań w obszarach polityki rodzinnej.

Celem prezentowanego raportu było monitorowanie postępu w obszarach polityki rodzinnej zdefiniowanych w Programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny”. Raport powstał w 2014 r. Jesteśmy jednak przekonani, że zaprojektowane przez nas wskaźniki i zebrane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji polskich rodzin. Prezentowane wskaźniki dotyczą różnych wymiarów życia rodzinnego i zawodowego, pozostających w związku z decyzją o dzietności. Należą do nich m.in. sytuacja materialna i mieszkaniowa, ale również kwestie związane z aktywnością zawodową rodziców i potencjalnych rodziców. Tematem, który uznaliśmy za niezwykle istotny, jest jakość i dostępność usług opieki nad dziećmi, ponieważ mają one znaczenie zarówno dla decyzji rodziców o powiększeniu rodziny, jak i dla aktywności zawodowej matek. Stosunkowo dużo uwagi poświęciliśmy także kwestii równości płci, nie tylko z perspektywy rynku pracy, ale również z punktu widzenia podziału obowiązków związanych z opieką nad dziećmi pomiędzy oboje rodziców.

Jesteśmy przekonani, że lektura opracowania „Wskaźniki monitorowania Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP” przyczyni się do zwiększenia wiedzy, jak można skutecznie monitorować sytuację rodzin w Polsce i jak lepiej projektować i wdrażać rozwiązania z obszaru polityki rodzinnej.

rok wydania: 2014
język: polski
Kategoria publikacji: 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content