Wpływ wstępnej analizy ofert na ograniczenie konkurencji i wzrost cen w przetargach publicznych

6 września 2019
abstrakt:

Podmioty udzielające zamówień publicznych często stosują wstępną analizę ofert lub oferentów (tzw. „bid screening”) w celu ograniczenia ryzyka niewywiązania się zwycięzcy z kontraktu. W badaniu oszacowaliśmy wpływ kontroli ofert i sądowych postępowań odwoławczych na decyzje przedsiębiorstw o przystąpieniu do przetargu i wycenie składanych ofert. Analiza dokonaliśmy przy użyciu unikalnego zbioru danych dotyczących przetargów na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Model empiryczny wskazuje, że odrzucanie ofert niespełniających wymagań przetargowych ponadproporcjonalnie wpływa na małe firmy i tworzy dla nich barierę wejścia. Wyniki sugerują, że odrzucanie ofert niespełniających wymagań podwyższa oferty cenowe na dwa sposoby. Po pierwsze, bezpośrednio zawyża stawki, a ponadto zmniejsza konkurencję, co dodatkowo podnosi ceny.

słowa kluczowe: Zamówienia publiczne, przetargi, konkurencja, postępowanie odwoławcze
kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 08/2019
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Chcielibyśmy podziękować za wartościowe uwagi na temat artykułu następującym osobom: Estelle Cantillon, Olga Chiappinelli, Francesco Decarolis, Reto Föllmi, Dakshina De Silva, Nicola Dimitri, Elisabetta Iossa, Winfried Koeniger, Georgia Kosmopoulou, Daniel Marszalec, Vlada Pleshcheva, Almuth Scholl, Arthur van Soest, Giancarlo Spagnolo oraz uczestnikom prezentacji na konferencjach i seminariach ERAIE 2018, TiLEC Seminar, University of Groningen Economics Seminar, BCCP Forum, DIW Industrial Economics Seminar, WIEM 2018 oraz Joint Economic PhD Seminar in Konstanz and St.Gallen. Ponadto, jesteśmy wdzięczni Przemysławowi Rzeźniewskiemu za dokładne przedstawienie nam zasad organizacji przetargów w GDDKiA a także Tadeuszowi Śmietance za komentarze na temat funkcjonowania polskiego rynku budowlanego.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Humboldt University of Berlin, Tilburg Law and Economics Center

Skip to content