Gyula Seres

gyula.seres@hu-berlin.de
lista publikacji autora
2019-09-06 Wpływ wstępnej analizy ofert na ograniczenie konkurencji i wzrost cen w przetargach publicznych
Autorzy:    /   / 
Podmioty udzielające zamówień publicznych często stosują wstępną analizę ofert lub oferentów (tzw. „bid screening”) w celu ograniczenia ryzyka niewywiązania się zwycięzcy z kontraktu. W badaniu oszacowaliśmy wpływ kontroli ofert i sądowych postępowań odwoławczych na decyzje przedsiębiorstw o przystąpieniu do przetargu i wycenie składanych ofert. Analiza dokonaliśmy przy użyciu unikalnego zbioru danych dotyczących przetargów ...
Skip to content