Wpływ antydumpingu na handel Unii Europejskiej

27 sierpnia 2015

W latach 1995-2010, około 10% wszystkich postępowań antydumpingowych na świecie było inicjowanych przez UE. Jan Baran zbadał wpływ postępowań antydumpingowych na handel UE.

abstrakt:

W niniejszym artykule przedstawiono wpływ antydumpingu na handel Unii Europejskiej. W porównaniu do podobnych badań, w tym znacząco przesunięto do przodu horyzont czasowy analizy, obejmując okres od roku 1992 do 2010. Informacje o postępowaniach antydumpingowych pochodzą z nowej bazy Global Antidumping Database. Model teoretyczny, przedstawiony na początku pracy, sugeruje, że zarówno import jak i eksport powinny dostosować się po wprowadzeniu środków antydumpingowych. Analiza ekonometryczna wykazała, że stosowanie środków antydumpingowych znacznie zniekształca import. Silny i długotrwały efekt destrukcji handlu został zidentyfikowany w przypadku wprowadzenia ostatecznych środków antydumpingowych. W przypadku postępowań antydumpingowych wycofanych lub odrzuconych efekt destrukcji handlu jest krótkotrwały. Wprowadzenie ochrony antydumpingowej wywołuje wzrost importu z krajów nie objętych postępowaniem. Wyniki modelu z dodanymi zmiennymi wyprzedzającymi pokazują, że antydumping jest używany przede wszystkim wobec agresywnych eksporterów, szybko zwiększających swoją sprzedaż na rynku europejskim.

słowa kluczowe: antidumping, polityka handlowa, handel międzynarodowy, efekt destrukcji handlu, efekt przesunięcia handlu
kody JEL: 
rok wydania: 2015
język: angielski
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 12/2015
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Skip to content