Segmentacja rynku pracy a sytuacja finansowa systemu emerytalnego w Polsce

20 stycznia 2017
abstrakt:

Wykorzystując kohortowy model demograficzno–emerytalny, analizujemy ilościowo wpływ segmentacji rynku pracy na system emerytalny w Polsce. Skupiamy się na wpływach ze składek emerytalnych oraz wydatkach na emerytury. W latach 2005-2015 upowszechnienie umów cywilnoprawnych obniżyło wpływy składkowe systemu emerytalnego średnio o 2,4 mld zł rocznie (1,94 mld zł – FUS oraz 0,44 mld zł – OFE). To przyczyniło się do powiększenia deficytu funduszu emerytalnego o około 5%. W przyszłości (okres 2016-2050), wpływ umów cywilnoprawnych na przychody składkowe funduszu emerytalnego będzie malał w wyniku zmian demograficznych oraz wzrostu udziału osób z wykształceniem wyższym. Oddziaływanie segmentacji na wydatki emerytalne rośnie wraz z wydłużaniem horyzontu analizy, ale jest mniejsze niż na przychody ze składek, więc segmentacja pogarsza saldo systemu na przestrzeni całego analizowanego okresu. Obowiązujące od 2016 roku oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wystarcza do zniwelowania wpływu segmentacji.

słowa kluczowe: segmentacja rynku pracy, system emerytalny o zdefiniowanej składce, finanse publiczne, polityka fiskalna
kody JEL: 
rok wydania: 2016
język: polskiangielski
Kategoria publikacji:  , ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 10/2016
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content