abstrakt:

Wykorzystując kohortowy model demograficzno–emerytalny, analizujemy ilościowo wpływ segmentacji rynku pracy na system emerytalny w Polsce. Skupiamy się na wpływach ze składek emerytalnych oraz wydatkach na emerytury. W latach 2005-2015 upowszechnienie umów cywilnoprawnych obniżyło wpływy składkowe systemu emerytalnego średnio o 2,4 mld zł rocznie (1,94 mld zł – FUS oraz 0,44 mld zł – OFE). To przyczyniło się do powiększenia deficytu funduszu emerytalnego o około 5%. W przyszłości (okres 2016-2050), wpływ umów cywilnoprawnych na przychody składkowe funduszu emerytalnego będzie malał w wyniku zmian demograficznych oraz wzrostu udziału osób z wykształceniem wyższym. Oddziaływanie segmentacji na wydatki emerytalne rośnie wraz z wydłużaniem horyzontu analizy, ale jest mniejsze niż na przychody ze składek, więc segmentacja pogarsza saldo systemu na przestrzeni całego analizowanego okresu. Obowiązujące od 2016 roku oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wystarcza do zniwelowania wpływu segmentacji.

słowa kluczowe: segmentacja rynku pracy, system emerytalny o zdefiniowanej składce, finanse publiczne, polityka fiskalna

kody JEL: , , , ,

rok wydania: 2016

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : , ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 10/2016

ISSN : 2451-4373

autorzy:
Jakub Sawulski

Instytut Badań Strukturalnych

Kamil Stroński

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje