Segmentacja rynku pracy a emerytury w polskim systemie o zdefiniowanej składce

31 maja 2015
abstrakt:

W artykule wykorzystujemy kohortowy model systemu emerytalnego do ilościowej analizy wpływu rozpowszechnienia umów cywilnoprawnych na wysokość oczekiwanych emerytur w Polsce. Uwzględniamy heterogeniczność siły roboczej oraz wpływ zróżnicowania lat pracy, odprowadzanych składek i waloryzacji kont. Oceniamy efekty rozwiązań zwiększających strumień składek płaconych przez pracujących na umowach cywilnoprawnych. Pokazujemy, że w porównaniu do segmentu umów o pracę, oczekiwana emerytura jest niższa w segmencie umów cywilnoprawnych o 17%. Wśród mężczyzn główną przyczyną tej luki są niższe składki, a wśród kobiet krótsze zatrudnienie w cyklu życia. Obowiązek odprowadzania składek od umów zlecenia od wysokości minimalnego wynagrodzenia pozwoli na domknięcie ok. 4,4 pp. luki emerytur między segmentami, o ile nie podniesie ryzyka bezrobocia w segmencie umów cywilnoprawnych. Dodatkowe oszczędzanie w trzecim filarze 2% płacy brutto w trakcie pracy na umowy zlecenia obniża lukę między segmentami o mniej niż 1 pp.

słowa kluczowe: segmentacja rynku pracy, emerytury, system emerytalny o zdefiniowanej składce
kody JEL: 
rok wydania: 2015
Kategoria publikacji:  ,
numer publikacji: 09/2015
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

streszczenie w j. polskim

Opublikowane w:

Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 33(2) 2016.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content