Raport poświęcony jest zasadniczym problemom polskiego rynku pracy. Celem publikacji jest przedstawienie przyczyn wciąż wysokiego w Polsce bezrobocia oraz sformułowanie rekomendacji dla polityki społeczno-gospodarczej.

rok wydania: 2007
język: polski
Kategoria publikacji: 
pliki do pobrania
Skip to content