Raport poświęcony jest zasadniczym problemom polskiego rynku pracy. Celem publikacji jest przedstawienie przyczyn wciąż wysokiego w Polsce bezrobocia oraz sformułowanie rekomendacji dla polityki społeczno-gospodarczej.

rok wydania: 2007

język : polski

kategorie tematyczne :

pliki do pobrania Raport o pracy
autorzy:
wszystkie publikacje