Raport został przygotowany dla Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Powstał na podstawie wszechstronnych analiz strony popytowej i podażowej rynku pracy w Polsce oraz jego kontekstu makroekonomicznego i instytucjonalnego.

rok wydania: 2008

język : polski

kategorie tematyczne :

autorzy:
wszystkie publikacje