Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki

22 października 2010

Celem badania była ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki.

Ponadto w wyniku realizacji badania, zostały sformułowane wnioski i rekomendacje dla:

– planowania i realizacji interwencji w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Programów Operacyjnych w latach 2007-2013,

– optymalnego ukierunkowania środków krajowej rezerwy wykonania (wskazującego najbardziej efektywne i skuteczne kategorie interwencji i typy projektów), oraz określenia ew. nowych obszarów, które obecnie nie są realizowane w ramach programów operacyjnych, a ich realizacja jest wskazana w kontekście osiągnięcia celów NSRO,

– kształtu i systemu realizacji polityki spójności po roku 2013,

– krajowych prorozwojowych polityk publicznych, prowadzonych w obszarach wsparcia Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

rok wydania: 2010
język: polski
pliki do pobrania
Skip to content