abstrakt:

Autorzy prezentują dowody potwierdzające związek między zdrowiem psychicznym a bezrobociem wśród polskiej młodzieży. Literatura przedmiotu wskazuje na powiązania między zdrowiem psychicznym i bezrobociem, ale dowody dotyczące młodzieży są ubogie. W badaniu wykorzystano dane z bazy World Mental Health Survey za lata 2010/2011, która zawiera szczegółowe informacje na temat występowania chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce. Porównano rozkłady zdrowia zarówno pod względem nierówności i dobrobytu, bazując na ostatnio opracowanych metodach statystycznych dla danych uporządkowanych. Wyniki wskazują, że młodzi pracujący na ogół mają lepszy stan zdrowia niż młodzi bezrobotni, ale różnice są bardzo małe, jeśli chodzi o bardziej szczegółowe pytania dotyczące nastroju (smutek, niepokój, gniew). Żeby zaobserwować znaczące różnice między dwoma populacjami, należy zadać jeszcze bardziej szczegółowe pytania dotyczące osobistych odczuć. Wyraźne różnice jednakże pojawiają się odnośnie interakcji społecznych i podejmowania własnej inicjatywy. W tym przypadku pracujący wypadają jednoznacznie lepiej niż bezrobotni.

słowa kluczowe: bezrobocie wśród młodych; zdrowie psychiczne, stochastyczna dominacja; dane porządkowe; pomiar nierówności

kody JEL: , ,

rok wydania: 2015

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 04/2015

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Artykuł powstał dzięki IBS Small Grant for a Research Paper w ramach Jobs and Development Network.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Martyna Kobus

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Marcin Jakubek

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

wszystkie publikacje