Luka wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych

12 czerwca 2019
abstrakt:

Artykuł podejmuje tematykę różnic w luce wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w prywatnych firmach krajowych i zagranicznych w Polsce – kraju, który doświadczył dużych napływów inwestycji zagranicznych w ciągu ostatnich trzech dekad. Powszechnie stosowane metody estymacji skorygowanych różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn dowodzą, że różnice te są znacznie większe w przedsiębiorstwach będących własnością zagraniczną. Szacunki te mogą jednak prowadzić do fałszywych wniosków. Korzystając z nieparametrycznej metody dekompozycji luki płac zaproponowanej przez Ñopo (2008), dowodzimy, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w firmach krajowych są tylko nieznacznie mniejsze niż w przedsiębiorstwach będących własnością zagraniczną, z uwagi na segregację kobiet do nisko płatnych miejsc pracy w firmach krajowych. Podsumowując, luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami ma zupełnie inne podłoże w firmach o kapitale krajowym niż w firmach o kapitale zagranicznym.

słowa kluczowe: luka płacowa kobiet i mężczyzn, firmy o kapitale zagranicznym, inwestycje zagraniczne
kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 05/2019
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu finansowego ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/10/E/HS4/00445). Wykorzystujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za wyniki i wnioski przedstawione w publikacji. Dziękujemy Karolinie Goraus-Tańskiej oraz Annie Sanz-de-Galdeano za pomocne komentarze. Dziękujemy także uczestnikom Australian Gender Economics Workshop 2019, uczestnikom 11th PhD Workshop “Perspectives on (Un-)Employment” w Norymberdze oraz uczestnikom Warsaw International Economic Meeting 2018 za uwagi i dyskusję. Artykuł został opublikowany w Empirical Economics (2020) https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-020-01950-z

Opublikowane w:

Empirical Economics (2020)

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Skip to content