Artykuł został opublikowany w Empirical Economics (2020)

 

abstrakt:

Artykuł podejmuje tematykę różnic w luce wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w prywatnych firmach krajowych i zagranicznych w Polsce - kraju, który doświadczył dużych napływów inwestycji zagranicznych w ciągu ostatnich trzech dekad. Powszechnie stosowane metody estymacji skorygowanych różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn dowodzą, że różnice te są znacznie większe w przedsiębiorstwach będących własnością zagraniczną. Szacunki te mogą jednak prowadzić do fałszywych wniosków. Korzystając z nieparametrycznej metody dekompozycji luki płac zaproponowanej przez Ñopo (2008), dowodzimy, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w firmach krajowych są tylko nieznacznie mniejsze niż w przedsiębiorstwach będących własnością zagraniczną, z uwagi na segregację kobiet do nisko płatnych miejsc pracy w firmach krajowych. Podsumowując, luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami ma zupełnie inne podłoże w firmach o kapitale krajowym niż w firmach o kapitale zagranicznym.

słowa kluczowe: luka płacowa kobiet i mężczyzn, firmy o kapitale zagranicznym, inwestycje zagraniczne

kody JEL: , , ,

rok wydania: 2019

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 05/2019

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu finansowego ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/10/E/HS4/00445). Wykorzystujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za wyniki i wnioski przedstawione w publikacji. Dziękujemy Karolinie Goraus-Tańskiej oraz Annie Sanz-de-Galdeano za pomocne komentarze. Dziękujemy także uczestnikom Australian Gender Economics Workshop 2019, uczestnikom 11th PhD Workshop “Perspectives on (Un-)Employment” w Norymberdze oraz uczestnikom Warsaw International Economic Meeting 2018 za uwagi i dyskusję. Artykuł został opublikowany w Empirical Economics (2020) https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-020-01950-z

autorzy:
Katarzyna Sałach

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

wszystkie publikacje